Επαγγελματική φροντίδα ειδών ιματισμού 2018-11-16T14:33:41+00:00

Ο ακάθαρτος ιματισμός εκφορτώνεται στη ζώνη ακάθαρτου ιματισμού όπου γίνεται η διαλογή του ανάλογα με το είδος ιματισμού και το είδος του ρύπου. Σε αυτό το στάδιο διενεργείται ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος, κατά τον οποίο εντοπίζονται ρύποι ή φθορές, που αποκλίνουν από τα συνήθη ανά πελάτη. Εν συνεχεία ταξινομείται προς πλύση. Οι εργαζόμενοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαλογής πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 9001:2008

Το πλύσιμο των ειδών ιματισμού της Κλινικής γίνεται χωριστά από άλλους πελάτες της Spick and Span και σε καμία περίπτωση μαζί με άλλον ιματισμό. Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος πλύσης το κάθε είδος ιματισμού του πελάτη πλένεται χωριστά με δική του συνταγή πλύσης. Η Spick and Span σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα χημικών της Ecolab, διαμόρφωσε περισσότερα από 80 προγράμματα πλύσης. Η απολύμανση του ιματισμού διασφαλίζεται με την χρήση αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένων απορρυπαντικών, αυτόματων δοσομετρικών αντλιών, αυστηρό έλεγχο των παραμέτρων πλύσης (θερμοκρασία, χρόνος πλύσης, μείγμα απορρυπαντικών κ.λ.π.) και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, όπως ορίζεται από τη σχετική οδηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Πέρα από τη θερμική απολύμανση, η χρήση απορρυπαντικού πιστοποιημένου από τον ΕΟΦ για την απολύμανση ιματισμού, διασφαλίζει την απόλυτη υγιεινή.

Ο ιματισμός εκφορτώνεται από τα πλυντήρια, χωρίς παρεμβολές ανθρώπινου χεριού, στη ζώνη καθαρού ιματισμού και στη συνέχεια εισάγεται στα στεγνωτήρια. Η διαδικασία στεγνώματος γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υφάσματος χωρίς καταπόνηση των νημάτων, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας για εγγυημένο αποτέλεσμα.

Ο ιματισμός εκφορτώνεται από τα πλυντήρια, χωρίς παρεμβολές ανθρώπινου χεριού, στη ζώνη καθαρού ιματισμού και στη συνέχεια εισάγεται στα στεγνωτήρια. Η διαδικασία στεγνώματος γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υφάσματος χωρίς καταπόνηση των νημάτων, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας για εγγυημένο αποτέλεσμα.

ο δίπλωμα του ιματισμού γίνεται από αυτόματες διπλωματικές μηχανές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο δίπλωμα ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη. Ο τρίτος ποιοτικός έλεγχος γίνεται κατά την παραλαβή του διπλωμένου ιματισμού από τη διπλωματική μηχανή, όπου ελέγχεται η καθαριότητα και η ποιότητα του σιδερώματος.

Το δίπλωμα του ιματισμού γίνεται από αυτόματες διπλωματικές μηχανές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο δίπλωμα ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη. Ο τρίτος ποιοτικός έλεγχος γίνεται κατά την παραλαβή του διπλωμένου ιματισμού από τη διπλωματική μηχανή, όπου ελέγχεται η καθαριότητα και η ποιότητα του σιδερώματος

Ο τελικός ποιοτικός έλεγχος γίνεται κατά τη συσκευασία του ιματισμού στα καρότσια μεταφοράς. Η τοποθέτηση του ιματισμού στα καρότσια γίνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη ανά είδος – ανά τμήμα κλπ. Τα καρότσια σκεπάζονται με ειδικά καλύμματα και ταξινομούνται στη λινοθήκη έτοιμα για φόρτωση.

Καθημερινή διακίνηση από και προς τον πελάτη με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων της Spick and Span. Τα τροχήλατα καρότσια παραλαβής ιματισμού, μετά τη διαλογή, τοποθετούνται σε πλυντήριο απολύμανσης. Τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας απολυμαίνονται μετά από κάθε δρομολόγιο.