Pure Space

Home/Pure Space
Pure Space 2020-06-25T10:48:17+00:00
  • Οικολογική Απολύμανση Δωματίων & Στρωμάτων Ξενοδοχείου.

  • Καινοτόμα Μέθοδος με Χρήση Εκνεφωτή.

  • Ελάχιστος Απαιτούμενος Χρόνος μόνο 1 ώρα.

  • Εγγυημένη – Πιστοποιημένη Αποτελεσματικότητα.

 

Η καινοτόμα τεχνική απολύμανσης στρωμάτων και δωματίων μέσω μιας ξηρής εκνέφωσης παρέχει ολοκληρωμένη απολύμανση μειώνοντας το παθογόνο φορτίο στο 99,9%.

Παράλληλα η ταχύτητα και η απλότητα εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα χρήσης των χώρων σε λιγότερο από 1 ώρα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.